Autor: George

O původu slova snob

Slovo snob běžně používáme a máme tím na mysli člověka, který obdivuje všechno módní a okázale dává najevo svůj majetek. Kde je však původ slova snob? Tady existuje několik teorií, já osobně se přikláním k té, kterou zde uvedu. Ještě v 17. století na anglických universitách mohli studovat pouze studenti...

Jantar bývá nazýván „zlatem Baltu“

Jantar, to je zkamenělá pryskyřice pravěkých borovic. Zhruba před 50 milióny let byly pravěké borovicové lesy východního Baltu zaplaveny mořem. Zkamenělá pryskyřice, jantar pak byl vyplaven z půdy a postupně se usazoval v naplaveninách na jihovýchodním pobřeží Baltského moře. Jantar byl vysoce ceněn již ve starověku. V období římské říše...

O středověkých mravech a stolování

V 11. století přijela do Benátek jistá byzantská princezna, aby uzavřela sňatek s místním dóžetem. Při jídle používala zlatou vidličku a zdejší biskup ji napomenul za nespolečenské chování. V západní Evropě si ve středověku totiž lidé brali maso přímo rukama ze společné mísy. Vidliček se začalo v hojnější míře používat...

Není karát jako karát

V klenotnictví si prohlížíte šperky ze čtrnáctikarátového nebo osmnáctikarátového zlata, z médií se zase třeba dozvíte, že nějaká princezna obdržela darem sedmdesátikarátový diamant. Začínáte tušit, že není karát jako karát. Jak to vlastně s těmi karáty je? Ve středověku zdatní arabští obchodníci obchodovali taky s drahými kameny. Tyto drahé kameny,...