Pravidlá zverejňovania komentárov

Prevádzkovateľ internetového portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb, ktoré sa zúčastnia diskusie pod článkom. *

Diskusie (komentáre) na tomto webe sú povolené iba k článkom, u ktorých to uznám za vhodné, pričom svoje rozhodnutie môžem v budúcnosti kedykoľvek zmeniť (t.j. diskusiu zakázať alebo naopak opätovne povoliť).

Povolené typy komentárov

Aby mohol byť komentár zverejnený, musí spĺňať všetky tu uvedené podmienky:

 • Súvisí s témou článku.
 • Obohacuje / dopĺňa pôvodný obsah, prináša nový pohľad na vec.
 • Je zaujímavý a potrebný aj pre ďalších čitateľov.
 • Je vecný, stručný a slušný.
 • Gramaticky správny – aspoň na 95% 🙂

Zakázané typy komentárov

Naopak, komentár obsahujúci čo i len jeden z nasledovných bodov zverejnený nebude:

 • Nesúvisí s témou článku.
 • Hodnotí obsah článku (záporne či kladne) bez pridania novej informácie.
 • Vyjadruje sa k autorovi článku, nie k obsahu – a to najčastejšie formou osobných invektív.
 • Obsahuje reklamu – za reklamu sa pritom považuje aj akýkoľvek odkaz (url linka) na stránku, ktorá umožňuje nákup nejakého výrobku alebo služby (e-shop).
 • Porušuje zákony SR, etické pravidlá slušnej komunikácie, alebo dobré mravy.
 • Obsahuje nadávky alebo urážky, niekoho slovne napáda alebo sa mu vyhráža.
 • Provokuje ostatných návštevníkov stránky s cieľom vyvolať emotívne, nikdy nekončiace pokračovanie diskusie.
 • Obsahuje spam alebo iné nezmysly.

Vyhradzujem si právo nezverejniť komentár ku článku i bez udania dôvodu, ak som presvedčený, že komentár nie je z nejakého dôvodu vhodný na zverejnenie.

 

* V zmysle záverov veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke zodpovednosti za zverejnené komentáre (diskusné príspevky) pod článkami. V prípade, ak majú návštevníci stránky možnosť písať príspevky pod články anonymne, bez spoľahlivého overenia totožnosti, za takto zverejnené príspevky nesie zodpovednosť ten, kto takéto zverejňovanie príspevkov návštevníkom stránky umožnil (t.j. prevádzkovateľ stránky).

 

Tieto pravidlá môžu byť zmenené kedykoľvek a bez varovania 🙂
Posledná úprava 29.1.2016