Tagged: Kremnica

GC27MKC – Krahulský štít

Dnes sme boli na záhrade a keďže odtiaľ je to na Krahulský štít menej ako 45 minút do kopca, rozhodli sme sa tam dnes vyliezť. A to najmä preto, že v septemri tam hore otvorili novú rozhľadňu a tiež preto, ŽE JE TAM KEŠKA!

GC399QB – Evil Mikro # 8 – Zelená cesta

Cestou so záhrady sme sa ešte trochu s Aďou prešli aby sme odlovili túto kešku. Pekné maskovanie (kus dreva do ktorého je vyvŕtaná diera a tam mikrokeška), už to však začína mať v oku, takže nájdená do minúty. Inak pero sme so sebou nemali, avšak bol plný logbook, takže by...

GC1K3X9 – Evil Mikro #4 – IV. Šachta

Druhú kešku som tiež odlovil cestou z Jastrabej. IV. šachta pri Kremnici, vodná elektráreň, súčasť Turčekovského vodovodu. Nájdená ľahko, aj keď ma trochu prekvapilo, že nie je pri IV šachte, ale vlastne pri hlavnej ceste. Kameň pod billbordom pod napokon jasne určil polohu. Inak super prevedenie – slimačia ulita! Poradové...

GC2EZNF – #60-Krmesov Poklad – TB Hotel

Cestou z Jastrabej, kde som si bol po pneumatiky na prezúvanie, som sa zastavil uloviť nejaké kešky blízko cesty. Ako prvá padla keška pri Hornej Vsi. Keď sme kedysi chodievali na hríby, tu sme vždy nechali auto. Inak toto miesto nie je ničím zaujímavé – ako aj autor píše, zvolil...