Vysvetlivky k výletom

Náročnosť výletov

Náročnosť výletov označujem na stupnici od 1 do 5 (1 = najľahšia náročnosť, 5 – najťažšia):

1/5 – rovná, zväčša spevnená plocha, výlet zvládne aj menej mobilná osoba, respektíve detský kočík
2/5 – príjemná prechádzka (napr. lesným chodníkom), občas je potrebné prekonať schody, prekračovať korene stromov a pod.
3/5 – turistická trasa v bežnom teréne po turistickom chodníku
4/5 – turistická trasa v náročnom teréne, na ceste sa môžu vyskytovať aj rebríky, lávky, skoby a reťaze
5/5 – náročná trasa, ktorú nie je možné absolvovať bez špeciálneho vybavenia ako sú lezecké mačky, feratové sety a pod.

Cena výletu

Do ceny výletu započítavam iba priame nevyhnutné náklady súvisiace s danou atrakciou, ako napríklad vstupné, parkovné, zapožičanie vybavenia na mieste a pod. Do ceny výletu nepočítam náklady na samotnú cestu na miesto určenia, ani ubytovanie. Cenové kategórie:

— / bez uvedenia ceny – zdarma
– cena do 20€ na osobu
€€ – cena do 100€ na osobu
€€€ – cena viac ako 100€ na osobu

Informácie o cene sú bez záruky! T.j. boli platné v čase mojej návštevy (viď dátum publikovania článku) a môžu sa časom meniť.

❱❱❱ Mapa všetkých výletov, SlovenskoČechy a Morava