Kategória: vLog

Prvá dobrá – 24.10.2019 (štvrtok)

Je podľa vás logický a správny predpoklad, že 9 mesiacov po veľkom výpadku elektrického prúdu alebo snehovej kalamite, ktorá uväzní obyvateľov v celom meste na pár dní doma, sa tam potom narodí viac detí (povedzme v porovnaní s predchádzajúcim rokom)?

Prvá dobrá – 22.10.2019 (utorok)

Priemerná žena povie za deň 20 tisíc slov, kdežto priemerný muž iba 7 tisíc. Je to však naozaj pravda, alebo sa jedná len o jeden z ďalších mýtov, ktorý sa lavínovito rozšíril na internete a nikto nevie overiť zdroj? Najnovšie štúdie totiž ukazujú, že rozdiely v skutočnosti nie sú veľké....

Prvá dobrá – 21.10.2019 (pondelok)

Dnes niečo o poverčivosti holubov. Wikipédia píše: „Povera je viera, že niektoré javy a udalosti sú prejavom nadprirodzených síl alebo znamením budúcnosti; predsudok, vžitý názor bez rozumového zdôvodnenia. Vznik poverčivého správania vysvetľuje Skinnerov pokus s holubmi.“ Wtf, AKÉ HOLUBY?, hovorím si. A tak som o tom zistil trochu viac. Inu,...

Prvá dobrá – 18.10.2019 (piatok)

Korelácia neznamená hneď kauzalitu, alebo aj nesúď ľudí príliš rýchlo (a nesprávne). +NOVÁ HÁDANKA. Linka na stránku, ktorú spomínam vo videu – https://tylervigen.com/spurious-correlations

Prvá dobrá – 16.10.2019 (streda)

Najprv sex, potom rýchle zoznámenie a spoločné bývanie na skúšku… Má tento nový vzorec partnerského správania lepšie výsledky? Sú potom ľudia (v manželstve) naozaj šťastnejší?